any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers

listen to the pronunciation of any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers
İngilizce - Türkçe

any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

neurotic
{i} evhamlı
neurotic
(Tıp) sinirlere tesir eden ilaç
neurotic
nevrozla ilgili
neurotic
(Tıp) sinir hastalığı olan kimse
neurotic
dili evhamlı
neurotic
nörotik
neurotic
{i} sinir hastası
neurotic
{i} sinirsel
neurotic
(Tıp) Sinire ait
neurotic
{i} nevrozlu
neurotic
{i} nevrotik kimse, sinir hastası
neurotic
nevrozlu kimse
neurotic
fazla duygulu kimse
neurotic
nevrotik

Nevrotik olduğumu düşünmüyorum. - I don't think I'm neurotic.

neurotic
sinir hastalığı olan
İngilizce - İngilizce
neurotic
any toxic agent whose action is mainly directed to the great nerve centers

  Heceleme

  a·ny tox·ic a·gent whose ac·tion I·s main·ly di·rec·ted to the great nerve centers

  Türkçe nasıl söylenir

  eni täksîk eycınt huz äkşın îz meynli dayrektîd tı dhi greyt nırv sentırz

  Telaffuz

  /ˈenē ˈtäksək ˈāʤənt ˈho͞oz ˈaksʜən əz ˈmānlē dīˈrektəd tə ᴛʜē ˈgrāt ˈnərv ˈsentərz/ /ˈɛniː ˈtɑːksɪk ˈeɪʤənt ˈhuːz ˈækʃən ɪz ˈmeɪnliː daɪˈrɛktɪd tə ðiː ˈɡreɪt ˈnɜrv ˈsɛntɜrz/

  Günün kelimesi

  sword of Damocles