any of several games played with small rectangular blocks

listen to the pronunciation of any of several games played with small rectangular blocks
Englisch - Türkisch

Definition von any of several games played with small rectangular blocks im Englisch Türkisch wörterbuch

dominoes
{i} domino oyunu

Tom ve Mary'nin domino oyunu oynadığını gördüm. - I saw Tom and Mary playing a game of dominoes.

dominoes
(isim) domino oyunu
dominoes
domino taşları/domino
Englisch - Englisch
dominoes
any of several games played with small rectangular blocks

  Silbentrennung

  a·ny of sev·er·al games played with small rec·tan·gu·lar blocks

  Türkische aussprache

  eni ıv sevrıl geymz pleyd wîdh smôl rektänggyılır bläks

  Aussprache

  /ˈenē əv ˈsevrəl ˈgāmz ˈplād wəᴛʜ ˈsmôl rekˈtaɴɢgyələr ˈbläks/ /ˈɛniː əv ˈsɛvrəl ˈɡeɪmz ˈpleɪd wɪð ˈsmɔːl rɛkˈtæŋɡjəlɜr ˈblɑːks/

  Wort des Tages

  gynarchy
Favoriten