any of several games played with small rectangular blocks

listen to the pronunciation of any of several games played with small rectangular blocks
İngilizce - Türkçe

any of several games played with small rectangular blocks teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dominoes
{i} domino oyunu

Tom ve Mary'nin domino oyunu oynadığını gördüm. - I saw Tom and Mary playing a game of dominoes.

dominoes
(isim) domino oyunu
dominoes
domino taşları/domino
İngilizce - İngilizce
dominoes
any of several games played with small rectangular blocks

  Heceleme

  a·ny of sev·er·al games played with small rec·tan·gu·lar blocks

  Türkçe nasıl söylenir

  eni ıv sevrıl geymz pleyd wîdh smôl rektänggyılır bläks

  Telaffuz

  /ˈenē əv ˈsevrəl ˈgāmz ˈplād wəᴛʜ ˈsmôl rekˈtaɴɢgyələr ˈbläks/ /ˈɛniː əv ˈsɛvrəl ˈɡeɪmz ˈpleɪd wɪð ˈsmɔːl rɛkˈtæŋɡjəlɜr ˈblɑːks/

  Günün kelimesi

  nidorosity