any material that can be decomposed by biological activity

listen to the pronunciation of any material that can be decomposed by biological activity
Englisch - Türkisch

Definition von any material that can be decomposed by biological activity im Englisch Türkisch wörterbuch

biodegradable
{s} geri dönüşümlü

O geri dönüşümlü değil. - It's not biodegradable.

Bu geri dönüşümlü mü? - Is this biodegradable?

biodegradable
(İnşaat) biyobozunur

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

biodegradable
(Gıda) biyobozunabilen
biodegradable
ayrıştırılabilir
biodegradable
(Gıda) biyoparçalanabilen
biodegradable
{s} çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen
biodegradable
toprakta çözünebilir
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen
biodegradable
çürüyüp çevre tarafından emilebilen
biodegradable
bakterilerle ayrişabilen
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen,çürüyüp çevre tarafından
biodegradable
ayrışabilen
Englisch - Englisch
biodegradable
any material that can be decomposed by biological activity

  Silbentrennung

  a·ny ma·te·ri·al that Can be de·com·posed by bi·o·lo·gi·cal ac·ti·vi·ty

  Türkische aussprache

  eni mıtîriıl dhıt kın bi dikımpōzd bay bayıläcîkıl äktîvıti

  Aussprache

  /ˈenē məˈtərēəl ᴛʜət kən bē ˌdēkəmˈpōzd ˈbī ˌbīəˈläʤəkəl akˈtəvətē/ /ˈɛniː məˈtɪriːəl ðət kən biː ˌdiːkəmˈpoʊzd ˈbaɪ ˌbaɪəˈlɑːʤɪkəl ækˈtɪvətiː/

  Wort des Tages

  warlock
Favoriten