any material that can be decomposed by biological activity

listen to the pronunciation of any material that can be decomposed by biological activity
İngilizce - Türkçe

any material that can be decomposed by biological activity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

biodegradable
{s} geri dönüşümlü

Bu geri dönüşümlü mü? - Is this biodegradable?

O geri dönüşümlü değil. - It's not biodegradable.

biodegradable
(İnşaat) biyobozunur

Ben yalnızca biyobozunur poşet kullanırım. - I only use biodegradable bags.

biodegradable
(Gıda) biyobozunabilen
biodegradable
ayrıştırılabilir
biodegradable
(Gıda) biyoparçalanabilen
biodegradable
{s} çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilen
biodegradable
toprakta çözünebilir
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen
biodegradable
çürüyüp çevre tarafından emilebilen
biodegradable
bakterilerle ayrişabilen
biodegradable
bakterilerle ayrışabilen,çürüyüp çevre tarafından
biodegradable
ayrışabilen
İngilizce - İngilizce
biodegradable
any material that can be decomposed by biological activity

  Heceleme

  a·ny ma·te·ri·al that Can be de·com·posed by bi·o·lo·gi·cal ac·ti·vi·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  eni mıtîriıl dhıt kın bi dikımpōzd bay bayıläcîkıl äktîvıti

  Telaffuz

  /ˈenē məˈtərēəl ᴛʜət kən bē ˌdēkəmˈpōzd ˈbī ˌbīəˈläʤəkəl akˈtəvətē/ /ˈɛniː məˈtɪriːəl ðət kən biː ˌdiːkəmˈpoʊzd ˈbaɪ ˌbaɪəˈlɑːʤɪkəl ækˈtɪvətiː/

  Günün kelimesi

  spoonerism