and by extension, its inhabitants

listen to the pronunciation of and by extension, its inhabitants
Englisch - Türkisch

Definition von and by extension, its inhabitants im Englisch Türkisch wörterbuch

neighborhood
mahalle

Tom okuldan eve giderken çok klas bir mahalleden yürür. - Tom walks through a very classy neighborhood on his way home from school.

Tom sessiz bir mahallede yaşıyor. - Tom lives in a quiet neighborhood.

neighborhood
{i} muhit

Tom Mary'ye Boston'da fakir bir muhitte büyüdüğünü söyledi. - Tom told Mary that he grew up in a poor neighborhood in Boston.

Tom kesinlikle bu muhitten değil. - Tom is definitely not from this neighborhood.

neighborhood
{i} çevre

Onun evi benimkinin çevresindedir. - Her house is in the neighborhood of mine.

Ben bu çevreyi çok iyi bilmiyorum. - I don't know this neighborhood too well.

neighborhood
komşuluk
neighborhood
(Bilgisayar) komşuluk bölgesi
neighborhood
havali
neighborhood
yakın komşular
neighborhood
yöre
neighborhood
kolukomşu
neighborhood
{i} merkezi yer
neighborhood
{i} komşuluk ilişkileri
neighborhood
{i} civar

Okulun civarında yaşıyoruz. - We live in the neighborhood of the school.

neighborhood
in the neighborhood of a hundred kilo meters yaklaşık olarak yüz kilometre
neighborhood
{i} semt

Sessiz bir semtte yaşıyorum. - I live in a quiet neighborhood.

Semtimde bir balık avı marketi var. - There's a bait shop in my neighborhood.

neighborhood
{i} komşular

Bill kendi büyük arabasıyla komşularına karşı övünür. - Bill boasts of owning the biggest car in the neighborhood.

Englisch - Englisch
neighborhood
and by extension, its inhabitants
Favoriten