analogue, analogous, analog

listen to the pronunciation of analogue, analogous, analog
Englisch - Türkisch
analog
analogue, analogous, analog
Favoriten