an unceremonious and disorganized struggle

listen to the pronunciation of an unceremonious and disorganized struggle
an unceremonious and disorganized struggle

  Silbentrennung

  an un·cer·e·mo·ni·ous and dis·or·gan·ized strug·gle

  Türkische aussprache

  ın ʌnserımōniıs ınd dîsôrgınayzd strʌgıl

  Aussprache

  /ən ˌənˌserəˈmōnēəs ənd dəsˈôrgəˌnīzd ˈstrəgəl/ /ən ˌʌnˌsɛrəˈmoʊniːəs ənd dɪsˈɔːrɡəˌnaɪzd ˈstrʌɡəl/

  Wort des Tages

  cacophony
Favoriten