an overly wasteful or extravagant individual

listen to the pronunciation of an overly wasteful or extravagant individual
Englisch - Englisch
profligate
an overly wasteful or extravagant individual

  Silbentrennung

  an o·ver·ly waste·ful or ex·tra·va·gant in·di·vi·du·al

  Türkische aussprache

  ın ōvırli weystfıl ır îksträvıgınt îndıvîcıwıl

  Aussprache

  /ən ˈōvərlē ˈwāstfəl ər əkˈstravəgənt ˌəndəˈvəʤəwəl/ /ən ˈoʊvɜrliː ˈweɪstfəl ɜr ɪkˈstrævəɡənt ˌɪndəˈvɪʤəwəl/

  Wort des Tages

  epiphany
Favoriten