an organized, public argument for and against a certain idea

listen to the pronunciation of an organized, public argument for and against a certain idea
Englisch - Türkisch

Definition von an organized, public argument for and against a certain idea im Englisch Türkisch wörterbuch

debate
{i} çekişme
debate
{i} tartışma

Güzel konuşan bilim adamı kolayca tartışmaya katıldı. - The eloquent scholar readily participated in the debate.

Tartışmada onu tamamen yendim. - I beat him completely in the debate.

debate
{i} müzakere

Müzakere ne zaman gerçekleşecek? - When will the debate take place?

debate
münazara

Münazara için oda var. - There's room for debate.

Başkanlık münazarasını izledin mi? - Did you watch the presidential debate?

debate
fikir çatışması
debate
görüşmek
debate
{i} görüşme

Görüşme bu gece olacak. - The debate will happen tonight.

Bu görüşmenin saçma seviyesine yaklaştığını düşünüyorum. - I think this debate is getting close to the level of the absurd.

debate
tartışmak

Tartışmak için zamanımız yok. - We don't have time to debate.

Bunu tartışmak istemiyorum. - I don't wish to debate this.

debate
{f} tartış

Büyük bir tartışma değildi. - It wasn't much of a debate.

O, tartışmada uyuyor gibi yaptı. - She pretended to be asleep during the debate.

debate
çok düşünmek, düşünüp taşınmak: "He debated with himself before reaching the decision. - Kararını vermeden önce çok düşündü."
debate
(fiil) çekişmek, tartışmak, danışmak; düşünüp taşınmak; dikkate almak
debate
debating society münazaralar tertip eden kurum
debate
{f} çok düşünmek, düşünüp taşınmak: He debated with himself before reaching the decision. Kararını vermeden önce çok düşündü
debate
{f} dikkate almak
Englisch - Englisch
debate -
debate
an organized, public argument for and against a certain idea
Favoriten