an issue of, a question of

listen to the pronunciation of an issue of, a question of
Englisch - Türkisch

Definition von an issue of, a question of im Englisch Türkisch wörterbuch

a matter of
meselesi
Englisch - Englisch
a matter of
an issue of, a question of
Favoriten