an instrumental composition of irregular form often incorporating improvisation

listen to the pronunciation of an instrumental composition of irregular form often incorporating improvisation
Englisch - Türkisch

Definition von an instrumental composition of irregular form often incorporating improvisation im Englisch Türkisch wörterbuch

rhapsody
{i} rapsodi
rhapsody
bayılma
rhapsody
aşırı övgü
rhapsody
{i} heyecanlı ve duygusal konuşma
rhapsody
{i} heyecan
rhapsody
{i} coşku
rhapsody
{i} müz. rapsodi
Englisch - Englisch
rhapsody
an instrumental composition
sonata
an instrumental composition of irregular form often incorporating improvisation

  Silbentrennung

  an in·stru·men·tal com·po·si·tion of ir·re·gu·lar form of·ten in·cor·po·rat·ing im·pro·vi·sa·tion

  Türkische aussprache

  ın înstrımentıl kämpızîşın ıv îregyılır fôrm ôftın înkôrpıreytîng împrävîzeyşın

  Aussprache

  /ən ˌənstrəˈmentəl ˌkämpəˈzəsʜən əv əˈregyələr ˈfôrm ˈôftən ənˈkôrpərˌātəɴɢ ˌəmprävəˈzāsʜən/ /ən ˌɪnstrəˈmɛntəl ˌkɑːmpəˈzɪʃən əv ɪˈrɛɡjəlɜr ˈfɔːrm ˈɔːftən ɪnˈkɔːrpɜrˌeɪtɪŋ ˌɪmprɑːvɪˈzeɪʃən/
Favoriten