an inferred object of someone else's consciousness

listen to the pronunciation of an inferred object of someone else's consciousness
Englisch - Türkisch

Definition von an inferred object of someone else's consciousness im Englisch Türkisch wörterbuch

eject
{f} çıkarmak
eject
(İnşaat) boşaltma
eject
(Bilgisayar) çıkar

O, çıkartma düğmesi. Ona dokunma. - That's the eject button. Don't touch it.

CDyi bilgisayardan çıkartmak için küçük düğmeye basın - Press the small button to eject the CD from the computer.

eject
ejektör
eject
(İnşaat) dışarı atma
eject
kovmak
eject
dışarı atmak
eject
fırlatmak
eject
kapı dışarı etmek
eject
çıkart

CDyi bilgisayardan çıkartmak için küçük düğmeye basın - Press the small button to eject the CD from the computer.

O, çıkartma düğmesi. Ona dokunma. - That's the eject button. Don't touch it.

eject
azletmek
eject
masraflar
eject
fışkıran şey
eject
atmak Diski Çıkar
eject
ejection çıkarma
eject
çıkart,dışarı at
eject
çıkarılan şey
eject
(Askeri) KOVMAK, DEFETMEK, AZLETMEK, ATMA, FIRLATMA
eject
{f} dışarı atmak, çıkarmak, fışkırtmak
Englisch - Englisch
eject
an inferred object of someone else's consciousness

  Silbentrennung

  an in·ferred ob·ject of some·one else's con·scious·ness

  Türkische aussprache

  ın înfırd ıbcekt ıv sʌmwʌn elsîz känşısnıs

  Aussprache

  /ən ənˈfərd əbˈʤekt əv ˈsəmˌwən ˈelsəz ˈkänsʜəsnəs/ /ən ɪnˈfɜrd əbˈʤɛkt əv ˈsʌmˌwʌn ˈɛlsɪz ˈkɑːnʃəsnəs/

  Wort des Tages

  tabby
Favoriten