an idle, trifling talker; a gossip

listen to the pronunciation of an idle, trifling talker; a gossip
Englisch - Türkisch

Definition von an idle, trifling talker; a gossip im Englisch Türkisch wörterbuch

tittletattle
dedikoducu veya geveze kimse
tittletattle
dedikodu yapmak
tittletattle
dedikodu
Englisch - Englisch
tittletattle
an idle, trifling talker; a gossip
Favoriten