an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather

listen to the pronunciation of an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather
Englisch - Türkisch

Definition von an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather im Englisch Türkisch wörterbuch

heat wave
sıcaklık dalgası
heat wave
Sıcak hava dalgası

Biz amansız bir sıcak hava dalgasının ikinci haftasındayız. - We're in the second week of an unrelenting heat wave.

Tom sıcak hava dalgası nedeniyle iştahını kaybetti. - Tom lost his appetite due to the heat wave.

heat wave
sıcak dalgası
heat wave
(Meteoroloji) ısı dalgası
Englisch - Englisch
heat wave
an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather

  Silbentrennung

  an ex·tend·ed time in·ter·val of ab·nor·mal·ly hot and u·su·al·ly hu·mid weath·er

  Türkische aussprache

  ın îkstendıd taym întırvıl ıv äbnôrmıli hät ınd yujıli hyumıd wedhır

  Aussprache

  /ən əkˈstendəd ˈtīm ˈəntərvəl əv abˈnôrməlē ˈhät ənd ˈyo͞oᴢʜəlē ˈhyo͞oməd ˈweᴛʜər/ /ən ɪkˈstɛndəd ˈtaɪm ˈɪntɜrvəl əv æbˈnɔːrməliː ˈhɑːt ənd ˈjuːʒəliː ˈhjuːməd ˈwɛðɜr/

  Wort des Tages

  inferno
Favoriten