an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather

listen to the pronunciation of an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather
İngilizce - Türkçe

an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

heat wave
sıcaklık dalgası
heat wave
Sıcak hava dalgası

Tom sıcak hava dalgası nedeniyle iştahını kaybetti. - Tom lost his appetite due to the heat wave.

Japon takımadaları korkunç bir sıcak hava dalgası ile vuruldu. - The Japanese archipelago is struck by a terrible heat wave.

heat wave
sıcak dalgası
heat wave
(Meteoroloji) ısı dalgası
İngilizce - İngilizce
heat wave
an extended time interval of abnormally hot and usually humid weather

  Heceleme

  an ex·tend·ed time in·ter·val of ab·nor·mal·ly hot and u·su·al·ly hu·mid weath·er

  Türkçe nasıl söylenir

  ın îkstendıd taym întırvıl ıv äbnôrmıli hät ınd yujıli hyumıd wedhır

  Telaffuz

  /ən əkˈstendəd ˈtīm ˈəntərvəl əv abˈnôrməlē ˈhät ənd ˈyo͞oᴢʜəlē ˈhyo͞oməd ˈweᴛʜər/ /ən ɪkˈstɛndəd ˈtaɪm ˈɪntɜrvəl əv æbˈnɔːrməliː ˈhɑːt ənd ˈjuːʒəliː ˈhjuːməd ˈwɛðɜr/

  Günün kelimesi

  exsibilation