an exchange of one for another

listen to the pronunciation of an exchange of one for another
Englisch - Englisch
{n} permutation
an exchange of one for another

  Silbentrennung

  an ex·change of one for an·oth·er

  Türkische aussprache

  ın îksçeync ıv hwʌn fôr ınʌdhır

  Aussprache

  /ən əksˈʧānʤ əv ˈhwən ˈfôr əˈnəᴛʜər/ /ən ɪksˈʧeɪnʤ əv ˈhwʌn ˈfɔːr əˈnʌðɜr/

  Wort des Tages

  agrestic
Favoriten