an authoritative direction or instruction to do something

listen to the pronunciation of an authoritative direction or instruction to do something
Englisch - Türkisch

Definition von an authoritative direction or instruction to do something im Englisch Türkisch wörterbuch

bid
{f} teklif vermek

Bütün okul teklif vermek için elini kaldırdı gibi görünüyordu. - It seemed like the whole school raised their hand to bid.

bid
{f} fiyat vermek
bid
(Ticaret) ihale teklifi
bid
(Askeri) fiyat artırma
bid
(Ticaret) arz
bid
fiyat teklif etmek
bid
bidding müzayedede fiyat artırma
bid
çağırmak
bid
teklif

Araştırmacıların çoğu, Tom'un teklifinin Mary'ye bir dizi yeni teklifler gelmesine neden olacağı kanısında. - Most analysts expected that Tom's offer would set off a new round of bidding for Mary.

başka biri var mı teklif veren? - Is anyone else bidding?

bid
dilemek
bid
değer biçmek
bid
{i} öneri
bid
deklarasyon yapan kimse
bid
{f} briç deklarasyon yapmak
bid
{f} demek
bid
{f} (bade/bid, --den/bid, --ding)
bid
{f} emretmek, kumanda etmek
bid
deklarasyon yapmak
Englisch - Englisch
dictation
command
bidding
bid
an authoritative direction
prescription
an authoritative direction or instruction to do something

  Silbentrennung

  an au·tho·ri·ta·tive di·rec·tion or in·struc·tion to do some·thing

  Türkische aussprache

  ın ıthôrıteytîv dayrekşîn ır înstrʌkşın tı du sʌmthîng

  Aussprache

  /ən əˈᴛʜôrəˌtātəv dīˈreksʜən ər ənˈstrəksʜən tə ˈdo͞o ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ən əˈθɔːrəˌteɪtɪv daɪˈrɛkʃɪn ɜr ɪnˈstrʌkʃən tə ˈduː ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  laodicean
Favoriten