an area in the eastern european republic of armenia

listen to the pronunciation of an area in the eastern european republic of armenia
Englisch - Türkisch

Definition von an area in the eastern european republic of armenia im Englisch Türkisch wörterbuch

caucus
parti kurulu toplantısı yapmak
caucus
toplantı/ileri gelen
caucus
ABD mahalli parti meclisi toplantısı
caucus
parti yönetim kurulu

O, 2002 yılında parti yönetim kurulu başkanlığına seçildi. - He was elected chairman of the caucus in 2002.

Diğerleri bir seçim düzenlerken, bazı devletler parti yönetim kurulu tarafından birincil adaylar seçerler. - Some states select primary candidates by caucus, while others hold an election.

caucus
parti toplantısı
caucus
parti disiplin kurulu
caucus
{i} klik
caucus
toplantı yap
Englisch - Englisch
caucus
an area in the eastern european republic of armenia

  Silbentrennung

  an ar·e·a in the east·ern Eu·ro·pe·an re·pub·lic of Ar·me·ni·a

  Türkische aussprache

  ın eriı în dhi istırn yûrıpiın ripʌblık ıv ärminiı

  Aussprache

  /ən ˈerēə ən ᴛʜē ˈēstərn ˌyo͝orəˈpēən rēˈpəblək əv ärˈmēnēə/ /ən ˈɛriːə ɪn ðiː ˈiːstɜrn ˌjʊrəˈpiːən riːˈpʌblək əv ɑːrˈmiːniːə/

  Wort des Tages

  bastion
Favoriten