an area in the eastern european republic of armenia

listen to the pronunciation of an area in the eastern european republic of armenia
İngilizce - Türkçe

an area in the eastern european republic of armenia teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

caucus
parti kurulu toplantısı yapmak
caucus
toplantı/ileri gelen
caucus
ABD mahalli parti meclisi toplantısı
caucus
parti yönetim kurulu

O, 2002 yılında parti yönetim kurulu başkanlığına seçildi. - He was elected chairman of the caucus in 2002.

Diğerleri bir seçim düzenlerken, bazı devletler parti yönetim kurulu tarafından birincil adaylar seçerler. - Some states select primary candidates by caucus, while others hold an election.

caucus
parti toplantısı
caucus
parti disiplin kurulu
caucus
{i} klik
caucus
toplantı yap
İngilizce - İngilizce
caucus
an area in the eastern european republic of armenia

  Heceleme

  an ar·e·a in the east·ern Eu·ro·pe·an re·pub·lic of Ar·me·ni·a

  Türkçe nasıl söylenir

  ın eriı în dhi istırn yûrıpiın ripʌblık ıv ärminiı

  Telaffuz

  /ən ˈerēə ən ᴛʜē ˈēstərn ˌyo͝orəˈpēən rēˈpəblək əv ärˈmēnēə/ /ən ˈɛriːə ɪn ðiː ˈiːstɜrn ˌjʊrəˈpiːən riːˈpʌblək əv ɑːrˈmiːniːə/

  Günün kelimesi

  aghast