alim

listen to the pronunciation of alim
Türkisch - Englisch
wise
erudite
scholar

A half-doctor kills you and a half-religious scholar kills your belief. - Yarım-doktor seni ve yarım-din alimi inancını öldürür.

Thirty-two Madagascan scholars are flying to China. - Otuz iki Madagascan alimi Çin'e uçuyor.

(isim) Scholar; wise, learned
learned
pundit
bookman
knowing, who knows
knowing
all-knowing, omniscient
learned, wise; scholar, scientist, savant
learned, wise
enlightened
scientist
who knows
scholarly person
savant
omniscient
Englisch - Englisch
An educated scholar of Islamic law; a member of the ulema class
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) herzeyi hakkıyla bilen, sonsuz ilim sahibi; herzeyi hakkıyla bilen Allah
Bilen, bilici
(Osmanlı Dönemi) TABB
(Osmanlı Dönemi) NAHI'
ALÎM
(Osmanlı Dönemi) Bilen. İlmi, ebedi ve ezeli olan Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de bu isim 126 kerre zikredilir
ALİM
(Osmanlı Dönemi) Üzüntülü, kederli, ıztırab çeken
ÂLİM
(Osmanlı Dönemi) Çok şey bilen
ÂLİM
(Osmanlı Dönemi) İlim ile uğraşan. Hoca.Âlim-i mürşid, koyun olmalı; kuş olmamalı. Koyun, kuzusuna süt; kuş, yavrusuna kay verir. M
ÂLİM
(Osmanlı Dönemi) Bilen, bilgili
ÂLİM
(Osmanlı Dönemi) Çok okumuş, bilgiç
alim
Favoriten