alaşım

listen to the pronunciation of alaşım
Türkisch - Englisch
{i} alloy

Brass is an alloy of copper and zinc. - Pirinç, bakır ve çinkodan oluşan bir alaşımdır.

Cast iron is an alloy of iron and carbon. - Dökme demir, bir demir ve karbon alaşımıdır.

compound
composite
alloy halita
amalgamation
blend
ailoy
alaşım hazırlamak
alloy
cıvalı alaşım
amalgam
demirsiz alaşım
nonferrous alloy
hafif alaşım
light alloy
ikibileşenli alaşım
two-component alloy
ikili alaşım
binary alloy
manyetik alaşım
magnetic alloy
nikel temelli alaşım
nickel base alloy
refrakter alaşım
refractory alloy
üçlü alaşım
ternary alloy
Türkisch - Türkisch
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım, halita
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
halita
ALAŞIM
(Osmanlı Dönemi) Madenlerin eriyerek birleşmesi sonunda meydana gelen madde, halita
alaşım
Favoriten