ak deniz

listen to the pronunciation of ak deniz
Türkisch - Englisch
white sea
Akdeniz
{i} Mediterranean

That sea is called the Mediterranean Sea. - O denize Akdeniz denir.

Tom is studying the ancient civilizations of the Mediterranean. - Tom Akdenizin eski medeniyetlerinin öğrenimini görüyor.

Akdeniz
Mediterranean Sea

In the sixteenth century Ottoman Turks attempted to construct a canal in Egypt to unite Mediterranean Sea and Red Sea. - On altıncı yüzyılda Osmanlı Türkleri Akdeniz ve Kızıldeniz'i birleştirmek için Mısır'da bir kanal inşa etmeye teşebbüs ettiler.

In the sixteenth century Turkish and Spanish pirates often encountered in Mediterranean Sea. - 16. yüzyılda Akdeniz'de Türk ve İspanyol korsanlar birbirleriyle sık sık mücadele ettiler

Akdeniz
the Mediterranean Sea
Akdeniz
the mediterranean
Akdeniz
the Mediterranean Sea, the Mediterranean
Akdeniz
sea located between Europe Africa and the Middle East
ak deniz
Favoriten