adv: yet, now, still, again; further, besides, moreover 734

listen to the pronunciation of adv: yet, now, still, again; further, besides, moreover 734
Englisch - Türkisch

Definition von adv: yet, now, still, again; further, besides, moreover 734 im Englisch Türkisch wörterbuch

gen
malumat
gen
esk

Tom eski neslin bir üyesi olduğunu itiraf etmekten nefret ediyor. - Tom hates to admit that he's a member of the older generation.

Eskiden cinsiyetin doğuştan kazanıldığını savunanlardandım, ama artık ikili cinsiyet sistemine çok karşıyım. - I used to be really cis, but by now I've become pretty genderqueer.

gen
tam bilgi
gen
doğru haber
gen
{i} bilgi

Japon öğrencilerinin genel kültür bilgisinden etkilendim. - I was impressed by the general knowledge of Japanese students.

Tam otomatik hikaye üretimi bilgisayar bilim adamları için çözülmemiş bir sorun kalmaya devam etmektedir. - Fully automatic story generation remains an unsolved problem for computer scientists.

gen
gen bilgilen/bilgilendir
gen
{i} doğru bilgi
gen
{i} haber
Englisch - Englisch
gen
adv: yet, now, still, again; further, besides, moreover 734
Favoriten