adjusting one's behavior to align with the norms of the group

listen to the pronunciation of adjusting one's behavior to align with the norms of the group
Englisch - Türkisch

Definition von adjusting one's behavior to align with the norms of the group im Englisch Türkisch wörterbuch

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Uygunluk, homojen topluluğumuzun vazgeçilmez bir unsurudur. - Conformity is an essential element of our homogeneous community.

Biz uygunluktan ölüyoruz. - We're dying from conformity.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
Englisch - Englisch
conformity
adjusting one's behavior to align with the norms of the group

  Silbentrennung

  adjusting one's be·ha·vior to a·lign with the norms of the group

  Türkische aussprache

  ıcʌstîng wʌnz bîheyvyır tı ılayn wîdh dhi nôrmz ıv dhi grup

  Aussprache

  /əˈʤəstəɴɢ ˈwənz bəˈhāvyər tə əˈlīn wəᴛʜ ᴛʜē ˈnôrmz əv ᴛʜē ˈgro͞op/ /əˈʤʌstɪŋ ˈwʌnz bɪˈheɪvjɜr tə əˈlaɪn wɪð ðiː ˈnɔːrmz əv ðiː ˈɡruːp/

  Wort des Tages

  prevaricate
Favoriten