abusive

listen to the pronunciation of abusive
Englisch - Türkisch
ağzı bozuk

Tom çocuklarına karşı çok ağzı bozuktu. - Tom was very abusive towards his children.

{s} küfürlü

O küfürlü bir çocukluk atlattı. - She survived an abusive childhood.

Tom küfürlü ve manipülatif. - Tom is abusive and manipulative.

yolsuz
{s} ağzı bozuk (argo)
fesatçı abusively yolsuz olarak
bozuk

Tom çocuklarına karşı çok ağzı bozuktu. - Tom was very abusive towards his children.

{s} kötü (davranış)
kötü sözler söyleyen
ağzı pis
kötüleyici
kötü sözlerle dolu
küfürbaz

Fadıl çok küfürbaz bir kişi haline geldi. - Fadil became a very abusive person.

Onun küfürbaz bir annesi vardı. - She had an abusive mother.

sövgü dolu
ağzıbozuk
tacizci

Dan tacizci babası hakkında konuştu. - Dan talked about his abusive father.

{s} kötü davranan
{s} kötüye kullanan
{s} hor kullanan
{s} taciz eden
abusive language
küfürlü dil
abusive mothers
kötü muamele eden anneler
abusiveness
yolsuzluk
abusively
taciz ederek
abusiveness
ağız bozukluğu
Türkisch - Türkisch

Definition von abusive im Türkisch Türkisch wörterbuch

ABUS
(Osmanlı Dönemi) Çatık çehreli. asık yüzlü. Yüzü ekşi
abus
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
abus
Somurtkan, çatık, asık (yüz)
abus
Somurtkan
abus
Niteliği bilinmeyen, garip, acayip: "Genç, esmer kız tahayyül ediyor, zihninde müphem hayallere karışan abus suallere cevap veremiyordu."- Ö. Seyfettin
abus
Asık suratlı, ekşi yüzlü kimse
abus
Niteliği bilinmeyen, garip, acayip
abus
Somurtkan, çatık, asık (yüz): "Abus çehreli bir adamın ne namazı, ne niyazı, ne zekâtı, ne orucu makbuldür."- Ö. Seyfettin
Englisch - Englisch
Practicing abuse; prone to ill treat by coarse, insulting words or by other ill usage; as, an abusive author; an abusive fellow
Containing abuse, or serving as the instrument of abuse; vituperative; reproachful; scurrilous

An abusive lampoon. - Samuel Johnson A dictionary of the English language.

Tending to deceive; fraudulent; cheating

An abusive treaty. - Francis Bacon.

Wrongly used; perverted; misapplied

I am ... necessitated to use the word Parliament improperly, according to the abusive acceptation thereof. - Fuller.

Given to misusing; also, full of abuses

The abusive prerogatives of his see. - Hallam.

employing harsh words or ill treatment
{a} conveying abuse, offensive, rude
characterized by physical or psychological maltreatment; "abusive punishment"; "argued that foster homes are abusive"
{s} using foul language; mistreating
that foster homes are abusive"
Someone who is abusive behaves in a cruel and violent way towards other people. He became violent and abusive toward Ben's mother One in eight women lives in an abusive relationship
that foster homes are abusive" expressing offensive reproach
Abusive language is extremely rude and insulting. = insulting. using cruel words or physical violence
characterized by physical or psychological maltreatment; "abusive punishment"; "argued
expressing offensive reproach
abusive language
offensive language, foul language
abusively
{a} in an abusive manner, rudely
abusiveness
{n} ill usage, bad language, rudeness
Abusively
in an abusive manner; "he behaved abusively toward his children"
abusively
with foul and abusive language; harmfully
abusively
In an abusive manner; rudely; with abusive language
abusively
in an abusive manner; "he behaved abusively toward his children
abusiveness
{i} quality of being abusive; use of foul or disrespectful language
abusiveness
The quality of being abusive; rudeness of language, or violence to the person
Türkisch - Englisch
abusive
Favoriten