abolition

listen to the pronunciation of abolition
Englisch - Türkisch
{i} yürürlükten kaldırma
(Kanun) bozma
(Tıp) abolisyon
(Kanun) mülga
(Kanun) yürürlükten çıkarma
lağv
iptal edilme
ortadan kaldırma
lağvedilme
lağvetme
{i} kaldırılma

Avrupa'da köleliğin kaldırılması, sonunda Amerika'ya ulaştı. - The abolition of slavery in Europe eventually reached America.

Avrupa'da köleliğin kaldırılması, sonunda Amerikan anakarasına ulaştı. - The abolition of slavery in Europe eventually reached the American continent.

ilga abolitionist i herhangi bir şeyin kaldırılması taraftarı
(Tıp) Harabiyet; Bir fonksiyonun inkıtaa uğratılması veya uğraması, abolisoyn
{i} iptal
{i} yürürlükten kaldırılma
{i} feshetme
{i} fesih
{i} kaldırma
(Politika, Siyaset) iptal etme
(Hukuk) ilga
lağıv
lağımcılık
abolition of privileges
(Politika, Siyaset) ayrıcalıkları iptal etme
abolition of privileges
(Politika, Siyaset) imtiyazlara son verme
abolition of the sultanate
(Tarih) saltanatın kaldırılması
abolition of restrictions
kısıtlamaların kaldırılması
abolition of the caliphate
halifeliğin kaldırılması
abolition of obstacles to freedom of movement
(Avrupa Birliği) dolaşım serbestisini kısıtlayan engellerin kaldırılması
abolition of
ılgan
the abolition of the Caliphate
Halifeliğin kaldırılması
Türkisch - Türkisch
Yürürlükten çıkarma
Englisch - Englisch
The ending of the slave trade (1807) or of slavery (1833)
the emancipation of slaves, by the Emancipation Proclamation (1863, ratified 1865)
The act of abolishing, or the state of being abolished; an annulling; abrogation; utter destruction; as, the abolition of slavery or the slave trade; the abolition of laws, decrees, ordinances, customs, taxes, debts, etc

Note: The application of this word to persons is now unusual or obsolete.

{n} the act of repealing
the act of abolishing a system or practice or institution (especially abolishing slavery); "the abolition of capital punishment"
{i} cancellation, annulment; outlawing of slavery in the United States
(in the US) the emancipation of slaves, by the Emancipation Proclamation (1863, ratified 1865)
(in British territories) The ending of the slave trade (1807) or of slavery (1833)
The abolition of something such as a system or practice is its formal ending. the abolition of slavery in Brazil and the Caribbean. when a law or a system is officially ended abolition of
the act of abolishing a system or practice or institution (especially abolishing slavery); "the abolition of capital punishment
abolition of law
cancellation of a law, annulment of a law (Legal)
abolition
Favoriten