ablate

listen to the pronunciation of ablate
Englisch - Türkisch
çıkar
(Tıp) Kesip atmak, kesmek
(Diş Hekimliği) Kesip atma, kesme
destroy
{f} imha etmek
destroy
{f} öldürmek
destroy
iptal etmek
destroy
öIdürmek
destroy
yıkıma uğratmak
destroy
(Askeri) önden imha
destroy
ortadan kaldırmak
destroy
helak etmek
destroy
zeval vermek
destroy
mahvetmek

Tom projeyi mahvetmek için bir komplo düzenledi. - Tom orchestrated a plot to destroy the project.

destroy
imha et

Yangın üç evi imha etti. - The fire destroyed three houses.

Tom, çocukların kum kalesini imha etti. - Tom destroyed the children's sand castle.

destroy
yıkmak

Bir şeyi yıkmak, yapmaktan çok daha kolaydır. - Destroying things is much easier than making them.

destroy
yok et

Onu yok ettiklerine inanıyordu. - He believed they had destroyed it.

O onu yok etmek istedi. - He wanted to destroy it.

destroy
{f} ümidini yıkmak
destroy
{f} harap etmek
destroy
(Askeri) (CUT-OFF) NİHAİ İMHA: Hava önlemesinde "önle ve imha et. Komutanlık kuvvetleri bir nihai taarruzu hazırlayacaklardır" anlamında bir kelime
destroy
bertaraf etmek
destroy
(Askeri) (STERN) KIÇTAN İMHA: Hava önlemesinde "önleme uçağı, önleme ve imha için hedefe kıçtan taarruz edecektir anlamında bir komut"
destroy
(Askeri) (BEAM) DERİNLİĞİNE İMHA: Hava önlemesinde; "önleme uçağı, hedefin önlenmesi ve imhası için standart derinliğine bir saldırı yöneltecektir" şeklinde kod anlamı olan bir kelime
Englisch - Englisch
To remove or decrease something by the process of ablation
To undergo ablation
destroy
Removal of material by melting and/or burning away
remove an organ or bodily structure
in surgery, is to remove
remove an organ or bodily structure wear away through erosion or vaporization
wear away through erosion or vaporization
In surgery, to remove
{f} remove by cutting, remove surgically; remove by melting, remove through evaporation
ablated
made smaller or less by melting or erosion or vaporization; "the rocket's ablated head shield"
ablated
removed or taken away by cutting or erosion or melting or evaporation; "my ablated appendix"
ablated
made smaller or less by melting or erosion or vaporization; "the rocket's ablated head shield
ablated
past of ablate
ablates
third-person singular of ablate
ablating
present participle of ablate
ablate
Favoriten