a temperamental disposition to be agreeable

listen to the pronunciation of a temperamental disposition to be agreeable
Englisch - Englisch
Agreeability
Agreeableness
a temperamental disposition to be agreeable

  Silbentrennung

  a tem·pe·ra·men·tal dis·po·si·tion to be a·gree·a·ble

  Türkische aussprache

  ı temprımentıl dîspızîşın tı bi ıgriıbıl

  Aussprache

  /ə ˌtemprəˈmentəl ˌdəspəˈzəsʜən tə bē əˈgrēəbəl/ /ə ˌtɛmprəˈmɛntəl ˌdɪspəˈzɪʃən tə biː əˈɡriːəbəl/

  Wort des Tages

  jimjams
Favoriten