a substitute or dealer for another, any active power or cause

listen to the pronunciation of a substitute or dealer for another, any active power or cause
Englisch - Türkisch

Definition von a substitute or dealer for another, any active power or cause im Englisch Türkisch wörterbuch

agent
{i} etmen
agent
{i} etken
agent
(İnşaat) oluşturucu
agent
eyleyen
agent
(Biyokimya) özdek
agent
aracı simsar
agent
(Dilbilim) kılıcı
agent
gizmen
agent
(Dilbilim) yapıcı
agent
(Gıda,Teknik) araç
agent
aracı
agent
ajan

Vergi ajanı indirime izin verdi. - The tax agent allowed the deduction.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

agent
gereç
agent
vasıta
agent
(isim) acenta, temsilci, ajan, distribütör; yapan kimse, etkili olan kimse, etken, etmen, faktör
agent
etmen/temsilci/ajan
agent
(Tıp) Müessir
agent
etkili olan kimse veya şey
agent
{i} yapan kimse
Englisch - Englisch
{n} agent
a substitute or dealer for another, any active power or cause
Favoriten