a substance prepared according to a formula

listen to the pronunciation of a substance prepared according to a formula
Englisch - Türkisch

Definition von a substance prepared according to a formula im Englisch Türkisch wörterbuch

preparation
hazırlık

Yolculuk için hazırlıklarını tamamladın mı? - Have you finished your preparations for the trip?

Çoğu öğrenciler dönem sınavı için hazırlık yapıyor. - Most students are doing preparation for the term examination.

formulation
{i} açık ve kesin ifade
preparation
(Denizbilim) müstahzar
preparation
ihzarat
formulation
formülleme
formulation
formulasyon
preparation
hazırlama
formulation
formül/formüle etme
formulation
{i} formülleştirme
formulation
formulasyon,formülasyon
formulation
{i} formüle etme
preparation
hazırlanan şey
preparation
{i} giriş müziği
preparation
(Tıp) Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç
preparation
{i} basur ilacı
preparation
{i} hazırlanma

Hazırlanma eksikliği nedeniyle başarısız olduk. - We failed due to a lack of preparation.

preparation
{i} akort yapma
preparation
(Tıp) Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat
Englisch - Englisch
formulation
preparation
a substance prepared according to a formula

  Silbentrennung

  a sub·stance pre·pared ac·cord·ing to a for·mu·la

  Türkische aussprache

  ı sʌbstıns priperd ıkôrdîng tı ı fôrmyılı

  Aussprache

  /ə ˈsəbstəns prēˈperd əˈkôrdəɴɢ tə ə ˈfôrmyələ/ /ə ˈsʌbstəns priːˈpɛrd əˈkɔːrdɪŋ tə ə ˈfɔːrmjələ/

  Wort des Tages

  nemesis
Favoriten