a small spherical cavity in a solid material

listen to the pronunciation of a small spherical cavity in a solid material
Englisch - Türkisch

Definition von a small spherical cavity in a solid material im Englisch Türkisch wörterbuch

bubble
fokurdamak
bubble
kabarcık

Bu sabun çok kabarcıklar yapar. - This soap makes a lot bubbles.

Çocuklar kabarcıklar üflüyor. - The children are blowing bubbles.

bubble
habbe
bubble
lıkırdamak
bubble
fıkırdamak
bubble
coşkun
bubble
balon

Tom balonlu sakız çiğniyor. - Tom is chewing bubble gum.

bubble
geçici şey
bubble
(over/with ile) coşmak
bubble
fokurtu
bubble
taşmak
bubble
kaynatmak
bubble
{i} hayal

Hayal sırasında, insanlar rahat bir hayatı hayal ettiler. - During the bubble, people dreamt of a life of leisure.

bubble
(isim) kabarcık, hava kabarcığı, baloncuk; hayal, hayali şey, boş iş, göz boyayıcı ve değersiz şey
bubble
kaynamak
bubble
{i} boş iş
bubble
{i} göz boyayıcı ve değersiz şey
bubble
değersiz ve göz boyayıcı herhangi bir şey
bubble
{f} köpürmek
Englisch - Englisch
bubble
a small spherical cavity in a solid material

  Silbentrennung

  a small sphe·ri·cal ca·vi·ty in a sol·id ma·te·ri·al

  Türkische aussprache

  ı smôl sferîkıl kävıti în ı sälıd mıtîriıl

  Aussprache

  /ə ˈsmôl ˈsferəkəl ˈkavətē ən ə ˈsäləd məˈtərēəl/ /ə ˈsmɔːl ˈsfɛrɪkəl ˈkævətiː ɪn ə ˈsɑːləd məˈtɪriːəl/

  Wort des Tages

  dexterous
Favoriten