a round of drinks in a pub, the turn to pay the shot or scot: whose shout?!

listen to the pronunciation of a round of drinks in a pub, the turn to pay the shot or scot: whose shout?!
Englisch - Türkisch

Definition von a round of drinks in a pub, the turn to pay the shot or scot: whose shout?! im Englisch Türkisch wörterbuch

shout
bağırmak

Bağırmak istemiyorum. - I don't want to shout.

Bağırmaktan sesleri kısıldı. - They were all hoarse from shouting.

shout
{i} bağırtı, bağırış; haykırı, haykırış
shout
{i} bağırış
shout
shout at bir kimsenin yüzüne karşı bağırmak
shout
{i} ses

Bağırmaktan sesleri kısıldı. - They were all hoarse from shouting.

Ellerinden geldiği kadar yüksek sesle bağırdılar. - They shouted as loudly as they could.

shout
haykırı
shout
(Bilgisayar) bağıran
shout
bağırma

Her ev diğerine bağırma mesafesindedir. - Each house is within shouting distance of another.

Bağırma sesi giderek zayıfladı. - The sound of shouting grew faint.

shout
seslenmek
shout
velvele
shout
çağırmak
shout
bağırarak konuşmak
shout
{f} bağırmak; haykırmak
shout
(fiil) bağırmak, haykırmak, seslenmek, bağırarak söylemek
shout
shout down bağırarak bir kimsenin sesini bastırmak
shout
shout out yüksek sesle bağırmak
shout
{f} bağırarak söylemek
Englisch - Englisch
shout

Man at the bar cos it was his shout.

a round of drinks in a pub, the turn to pay the shot or scot: whose shout?!
Favoriten