a point of resemblance; a similarity

listen to the pronunciation of a point of resemblance; a similarity
Englisch - Türkisch

Definition von a point of resemblance; a similarity im Englisch Türkisch wörterbuch

conformity
{i} benzerlik
conformity
riayet
conformity
uymacılık
conformity
(Pisikoloji, Ruhbilim) uydumculuk
conformity
uyum
conformity
uygunluk

Uygunluk, homojen topluluğumuzun vazgeçilmez bir unsurudur. - Conformity is an essential element of our homogeneous community.

Uygunluk özgürlüğün gardiyanı ve büyümenin düşmanıdır. - Conformity is the jailer of freedom and the enemy of growth.

conformity
biteviyelik
conformity
{i} kilise üyesi olma
conformity
uyum/uymacılık
conformity
{i} uyma
conformity
e uyarak
conformity
{i} kilise kurallarına uyma
conformity
benzeyiş
conformity
in conformity with mucibince
Englisch - Englisch
conformity
a point of resemblance; a similarity
Favoriten