a petitioner who solicits contributions or trade or votes

listen to the pronunciation of a petitioner who solicits contributions or trade or votes
Englisch - Türkisch

Definition von a petitioner who solicits contributions or trade or votes im Englisch Türkisch wörterbuch

solicitor
{i} avukat

Ben, benim avukatıma danıştıktan sonra, kararımı bildireceğim. - I'll let you know my decision after I have consulted my solicitor.

Avukattan vasiyetimi yazmasını rica ettim. - I asked the solicitor to make out my will.

solicitor
{i} savcı
solicitor
acente
canvasser
tetkik eden kimse
canvasser
sipariş toplayan kimse
solicitor
hukuk danışmanı
solicitor
talip
canvasser
{i} propagandacı
solicitor
{i} acenta
solicitor
Solicitor General başsavcı
solicitor
aracı
solicitor
{i} reklâm ajansı
solicitor
müddeiumumi
solicitor
{i} hukuk görevlisi
solicitor
i., İng. avukat
solicitor
dilenci/satıcı/avukat
Englisch - Englisch
canvasser
solicitor
a petitioner who solicits contributions or trade or votes

  Silbentrennung

  a pe·ti·tion·er who solicits contributions or trade or votes

  Türkische aussprache

  ı pıtîşınır hu sılîsıts käntrıbyuşınz ır treyd ır vōts

  Aussprache

  /ə pəˈtəsʜənər ˈho͞o səˈləsəts ˌkäntrəˈbyo͞osʜənz ər ˈtrād ər ˈvōts/ /ə pəˈtɪʃənɜr ˈhuː səˈlɪsəts ˌkɑːntrəˈbjuːʃənz ɜr ˈtreɪd ɜr ˈvoʊts/

  Wort des Tages

  duodenum
Favoriten