a petitioner who solicits contributions or trade or votes

listen to the pronunciation of a petitioner who solicits contributions or trade or votes
İngilizce - Türkçe

a petitioner who solicits contributions or trade or votes teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

solicitor
{i} avukat

Ben, benim avukatıma danıştıktan sonra, kararımı bildireceğim. - I'll let you know my decision after I have consulted my solicitor.

Avukattan vasiyetimi yazmasını rica ettim. - I asked the solicitor to make out my will.

solicitor
{i} savcı
solicitor
acente
canvasser
tetkik eden kimse
canvasser
sipariş toplayan kimse
solicitor
hukuk danışmanı
solicitor
talip
canvasser
{i} propagandacı
solicitor
{i} acenta
solicitor
Solicitor General başsavcı
solicitor
aracı
solicitor
{i} reklâm ajansı
solicitor
müddeiumumi
solicitor
{i} hukuk görevlisi
solicitor
i., İng. avukat
solicitor
dilenci/satıcı/avukat
İngilizce - İngilizce
canvasser
solicitor
a petitioner who solicits contributions or trade or votes

  Heceleme

  a pe·ti·tion·er who solicits contributions or trade or votes

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pıtîşınır hu sılîsıts käntrıbyuşınz ır treyd ır vōts

  Telaffuz

  /ə pəˈtəsʜənər ˈho͞o səˈləsəts ˌkäntrəˈbyo͞osʜənz ər ˈtrād ər ˈvōts/ /ə pəˈtɪʃənɜr ˈhuː səˈlɪsəts ˌkɑːntrəˈbjuːʃənz ɜr ˈtreɪd ɜr ˈvoʊts/

  Günün kelimesi

  tellurian