a person whose duty is to throw troublemakers out of a bar or public meeting

listen to the pronunciation of a person whose duty is to throw troublemakers out of a bar or public meeting
Englisch - Türkisch

Definition von a person whose duty is to throw troublemakers out of a bar or public meeting im Englisch Türkisch wörterbuch

bouncer
{i} fedai

Tom bir gece kulübünde bir fedai olarak çalışır. - Tom works as a bouncer in a nightclub.

Tom bir gece kulübünde bir fedaidir. - Tom is a bouncer at a nightclub.

bouncer
(Tarih) serdengeçti
bouncer
(konakçı/gazino/vb.yerlerde) fedai
bouncer
goril
bouncer
müşterileri atmakla görevli adam
bouncer
{i} zıplayan kimse veya şey
bouncer
{i} martaval
bouncer
fedaisi
bouncer
büyük şey
bouncer
dili martaval
bouncer
gece külüb v
bouncer
{i} palavracı
bouncer
martavalcı kimse
bouncer
zıplayan bir şey veya kimse
bouncer
fedai/hızlı top/zıplayan
Englisch - Englisch
bouncer
a person whose duty is to throw troublemakers out of a bar or public meeting

  Silbentrennung

  a per·son whose du·ty I·s to throw troublemakers out of a Bar or pub·lic meet·ing

  Türkische aussprache

  ı pırsın huz dyuti îz tı thrō trʌbılmeykırz aut ıv ı bär ır pʌblîk mitîng

  Aussprache

  /ə ˈpərsən ˈho͞oz ˈdyo͞otē əz tə ˈᴛʜrō ˈtrəbəlˌmākərz ˈout əv ə ˈbär ər ˈpəblək ˈmētəɴɢ/ /ə ˈpɜrsən ˈhuːz ˈdjuːtiː ɪz tə ˈθroʊ ˈtrʌbəlˌmeɪkɜrz ˈaʊt əv ə ˈbɑːr ɜr ˈpʌblɪk ˈmiːtɪŋ/

  Wort des Tages

  oology
Favoriten