a person who or a thing which possesses

listen to the pronunciation of a person who or a thing which possesses
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
possessor
a person who or a thing which possesses

  Silbentrennung

  a per·son who or a thing which possesses

  Türkische aussprache

  ı pırsın hu ır ı thîng hwîç pızesız

  Aussprache

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ər ə ˈᴛʜəɴɢ ˈhwəʧ pəˈzesəz/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ɜr ə ˈθɪŋ ˈhwɪʧ pəˈzɛsəz/

  Wort des Tages

  fait accompli
Favoriten