a person who or a thing which possesses

listen to the pronunciation of a person who or a thing which possesses
İngilizce - Türkçe
İngilizce - İngilizce
possessor
a person who or a thing which possesses

  Heceleme

  a per·son who or a thing which possesses

  Türkçe nasıl söylenir

  ı pırsın hu ır ı thîng hwîç pızesız

  Telaffuz

  /ə ˈpərsən ˈho͞o ər ə ˈᴛʜəɴɢ ˈhwəʧ pəˈzesəz/ /ə ˈpɜrsən ˈhuː ɜr ə ˈθɪŋ ˈhwɪʧ pəˈzɛsəz/

  Günün kelimesi

  prude