a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation

listen to the pronunciation of a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation
Englisch - Türkisch

Definition von a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation im Englisch Türkisch wörterbuch

bias
çapraz
bias
{f} aleyhte etkilemek
bias
(Otomotiv) konvansiyonel
bias
(Otomotiv) çapraz katlı
bias
önyargılı kılmak
bias
bir tarafı tercih
bias
önyargıyla hareket ettirmek
bias
meyil
bias
eğilim

İnsanlar diğerlerine ön yargı ile bakmak eğilimindedir. - People tend to look at others with bias.

bias
sev
bias
verev, meyilli, şevli, çapraz
bias
eğilim/önyargı
bias
{f} etki altında bırakmak
bias
eğilim,v.etkile: n.önyargı
bias
{i} yanılma
bias
(fiil)rev, çapraz, meyilli
bias
meyilli olarak
bias
{f} 1. (birini) (belirli bir şekilde) etkilemek: They tried to bias me against him. Beni onun aleyhine
Englisch - Englisch
preconception
prejudice
bias
a partiality that prevents objective consideration of an issue or situation

  Silbentrennung

  a par·tial·i·ty that prevents ob·jec·tive con·sid·e·ra·tion of an is·sue or si·tu·a·tion

  Türkische aussprache

  ı pärşiälıti dhıt privents ıbcektîv kınsîdıreyşın ıv ın îşu ır sîçueyşın

  Aussprache

  /ə ˌpärsʜēˈalətē ᴛʜət prēˈvents əbˈʤektəv kənˌsədərˈāsʜən əv ən ˈəsʜo͞o ər ˌsəʧo͞oˈāsʜən/ /ə ˌpɑːrʃiːˈælətiː ðət priːˈvɛnts əbˈʤɛktɪv kənˌsɪdɜrˈeɪʃən əv ən ˈɪʃuː ɜr ˌsɪʧuːˈeɪʃən/
Favoriten