a moment of almost pleasurable fear; a frisson

listen to the pronunciation of a moment of almost pleasurable fear; a frisson
Englisch - Türkisch

Definition von a moment of almost pleasurable fear; a frisson im Englisch Türkisch wörterbuch

shudder
{i} tüylerin ürpermesi
shudder
{i} titreme
shudder
titreyiş
shudder
ürperme
shudder
{f} titre

Beni titreten bir söz söyledin. - You said a word that makes me shudder.

shudder
{f} ürpermek
shudder
shudderinglytüyleri ürpererek
shudder
{f} titremek
shudder
{f} zangırdamak
shudder
titremek korkudan tüylerin diken diken olması
shudder
titreyerek
shudder
I shudder to think of it Onu düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor
shudder
{i} ürperti

Ben hiç dindar değilim ama Latince Rabbin Duası'nı dinlemek beni ürpertir. - I've never been religious, but hearing the Lord's Prayer in Latin makes me shudder.

Düşünce beni ürpertiyor. - The thought makes me shudder.

Englisch - Englisch
shudder
a moment of almost pleasurable fear; a frisson
Favoriten