ürperti

listen to the pronunciation of ürperti
Türkisch - Englisch
creep

Tom gives me the creeps. - Tom içimi ürpertiyor.

Tom is kind of creepy. - Tom adeta tüyler ürpertici.

gooseflesh, goose pimples, goose bumps
shiver

When he kissed me, I felt a shiver run down my spine. - O beni öptüğünde bir ürpertinin omurgamdan aşağı indiğini hissettim.

A shiver ran down my spine. - Üstüme bir ürperti geldi.

shudder, shiver
shudder

I've never been religious, but hearing the Lord's Prayer in Latin makes me shudder. - Ben hiç dindar değilim ama Latince Rabbin Duası'nı dinlemek beni ürpertir.

The thought makes me shudder. - Düşünce beni ürpertiyor.

tremble
shivers
chill

Tom felt a chill go down his back. - Tom sırtından aşağı inen bir ürperti hissetti.

Tom felt a chill go up his spine. - Tom omurgasına giden bir ürperti hissetti.

creeps

It gives me the creeps. - Bu, tüylerimi ürpertiyor.

This place gives me the creeps. - Bu yer tüylerimi ürpertiyor.

ürperti vermek
give one the creeps
Türkisch - Türkisch
Ürperme duygusu veya durumu
ürperti
Favoriten