ürperti

listen to the pronunciation of ürperti
Türkisch - Englisch
creep

Tom gives me the creeps. - Tom içimi ürpertiyor.

You're acting creepy. - Tüyler ürpertici şekilde davranıyorsun.

gooseflesh, goose pimples, goose bumps
shiver

A shiver ran down my spine. - Üstüme bir ürperti geldi.

When he kissed me, I felt a shiver run down my spine. - O beni öptüğünde bir ürpertinin omurgamdan aşağı indiğini hissettim.

shudder, shiver
shudder

I've never been religious, but hearing the Lord's Prayer in Latin makes me shudder. - Ben hiç dindar değilim ama Latince Rabbin Duası'nı dinlemek beni ürpertir.

The thought makes me shudder. - Düşünce beni ürpertiyor.

tremble
shivers
chill

Tom felt a chill go down his back. - Tom sırtından aşağı inen bir ürperti hissetti.

Tom felt a chill go up his spine. - Tom omurgasına giden bir ürperti hissetti.

creeps

Tom gives me the creeps. - Tom içimi ürpertiyor.

My mother-in-law gives me the creeps. - Kayınvalidem benim tüylerimi ürpertiyor.

ürperti vermek
give one the creeps
Türkisch - Türkisch
Ürperme duygusu veya durumu
ürperti
Favoriten