a marriage portion; dowry

listen to the pronunciation of a marriage portion; dowry
Englisch - Türkisch

Definition von a marriage portion; dowry im Englisch Türkisch wörterbuch

dot
nokta

Türkçe noktalı ve noktasız I arasında ayrım yapıyor. Her ikisinin de büyük ve küçük versiyonları var. - Turkish distinguishes between dotted and dotless Is. There are capital and lowercase versions of both.

Lütfen noktalı çizginin üzerini imzala. - Please sign on the dotted line.

dot
{i} puan, benek, nokta
dot
ondalık nokta
dot
(Muzik) çoğaltma noktası
dot
çekit
dot
benek

İnsan şehirleri kalıntıları Dünyayı benekler. - The remains of human cities dot the Earth.

Onun eteği benekli sarıdır. - Her skirt is yellow with polka dots.

dot
çekidini koymak
dot
{f} nokta koymak
dot
{f} noktalamak
dot
{f} dağıtmak
dot
benek benek dağıtmak
dot
(Tıp) Ufak leke
dot
(fiil) noktalamak, nokta koymak, beneklemek; dağıtmak; serpiştirmek; geçirmek (tokat, yumruk)
dot
{f} geçirmek tokat
dot
benek,v.nokta koy: n.nokta
dot
sık olarak yayılmak
dot
{f} yumruk
Englisch - Englisch
dot
a marriage portion; dowry
Favoriten