a group of people congregated or collected into a close body without order

listen to the pronunciation of a group of people congregated or collected into a close body without order
Englisch - Türkisch

Definition von a group of people congregated or collected into a close body without order im Englisch Türkisch wörterbuch

crowd
{f} toplan

Onun etrafında bir kalabalık toplanıyordu. - A crowd was gathering around him.

Bir kalabalık olay yerinde toplandı. - A crowd gathered at the scene.

crowd
dışarıya itelemek yer bırakmamak
crowd
{i} arkadaş grubu
crowd
x sıkıştır/toplan/doldur
crowd
crowd into doluşmak
crowd
{f} toplanmak
crowd
{f} üşüşmek
crowd
doluşmak (bir yere)
crowd
insan kalabalığı

Tiyatronun girişinde bir insan kalabalığı vardı. - There was a crowd of people at the entrance of the theater.

Böyle bir insan kalabalığını hiç görmedim. - Never have I seen such a crowd of people.

crowd
(bir alan) doldurmak
crowd
{i} sürü

Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı. - There was a crowd of students waiting in front of the library.

crowd
belirli bir toplumsal türküm
crowd
kalabalık

Kalabalıkta birinin adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name in the crowd.

Kalabalık ile birlikte gidin. - Go along with the crowd.

crowd
tıkıştırmak
crowd
doluşmak
crowd
{i} çokluk
crowd
{f} bıktırmak
crowd
{f} sıkıştırmak
Englisch - Englisch
crowd
a group of people congregated or collected into a close body without order

  Silbentrennung

  a group of peo·ple con·gre·ga·ted or col·lec·ted in·to a close bo·dy with·out or·der

  Türkische aussprache

  ı grup ıv pipıl känggrîgeytîd ır kılektıd întı ı klōs bädi wîdhaut ôrdır

  Aussprache

  /ə ˈgro͞op əv ˈpēpəl ˈkäɴɢgrəˌgātəd ər kəˈlektəd əntə ə ˈklōs ˈbädē wəᴛʜˈout ˈôrdər/ /ə ˈɡruːp əv ˈpiːpəl ˈkɑːŋɡrɪˌɡeɪtɪd ɜr kəˈlɛktəd ɪntə ə ˈkloʊs ˈbɑːdiː wɪðˈaʊt ˈɔːrdɜr/
Favoriten