a general term used to describe inadequate intake of oxygen by the baby

listen to the pronunciation of a general term used to describe inadequate intake of oxygen by the baby
Englisch - Türkisch

Definition von a general term used to describe inadequate intake of oxygen by the baby im Englisch Türkisch wörterbuch

asphyxia
asfiksi
asphyxia
oksijensizlikten boğulma
asphyxia
{i} nefes kesilmesi
asphyxia
(Anatomi) boğulma; şiddetli nefes darlığı
asphyxia
oksijen yokluğundan ileri gelen boğulma
asphyxia
{i} boğulma
asphyxia
{i} asfeksi
asphyxia
(Tıp) Boğulma, solunumun durması, asfiksi
asphyxia
(Diş Hekimliği) boğulma. Anoksi ve kanda CO2 birikimine yol açan, koma ile sonuçlanan oksijen azlığı
Englisch - Englisch
asphyxia
a general term used to describe inadequate intake of oxygen by the baby

  Silbentrennung

  a gen·er·al term used to de·scribe in·ad·e·quate in·take of o·xy·gen by the ba·by

  Türkische aussprache

  ı cenrıl tırm yuzd tı dîskrayb înädıkwıt înteyk ıv äksıcın bay dhi beybi

  Aussprache

  /ə ˈʤenrəl ˈtərm ˈyo͞ozd tə dəˈskrīb ənˈadəkwət ˈənˌtāk əv ˈäksəʤən ˈbī ᴛʜē ˈbābē/ /ə ˈʤɛnrəl ˈtɜrm ˈjuːzd tə dɪˈskraɪb ɪnˈædəkwət ˈɪnˌteɪk əv ˈɑːksəʤən ˈbaɪ ðiː ˈbeɪbiː/

  Wort des Tages

  internuncio
Favoriten