boğulma

listen to the pronunciation of boğulma
Türkisch - Englisch
asphyxia
suffocation
choke

Tom started to choke. - Tom boğulmaya başladı.

asphyxiation
(Tıp) stricture
drowning

The boy narrowly escaped drowning. - Çocuk kıl payı boğulmaktan kurtuldu.

All the passengers were saved from drowning. - Bütün yolcular boğulmaktan kurtarıldılar.

(Otomotiv) flooding
the drownings
drownings
(Tıp) incarceration
{i} strangulation

The cause of death was strangulation. - Ölüm nedeni boğulmaydı.

Sami died of strangulation. - Sami boğulma nedeniyle öldü.

boğulmak
choke
boğulmak
{f} suffocate

I don't know what's worse: being dismembered or suffocated. - Hangisi daha kötü bilmiyorum: parçalara ayrılmak veya boğulmak.

boğulmak
get drowned
boğulmak
(deyim) be food for fishes
boğulmak
choke on
boğulmak
drowned

It was a close call when the little girl almost drowned in the lake. - Küçük kız gölde boğulmaktan neredeyse kıl payı kurtuldu.

He went there swimming only to be drowned. - O sadece boğulmak için oraya yüzmeye gitti.

boğulmak
drown

The child came near being drowned. - Çocuk boğulmak üzereydi.

All the passengers were saved from drowning. - Bütün yolcular boğulmaktan kurtarıldılar.

boğ
strangle

I didn't strangle him. - Onu boğmak istiyorum.

I'd like to strangle him. - Onu boğarak öldürmek istiyorum.

boğ
deaden
boğ
{f} strangled

Detectives said Tom strangled his girlfriend. - Dedektifler Tom'un, kız arkadaşını boğarak öldürdüğünü söylediler.

Dan strangled Linda with a pillow case. - Dan, Linda'yı yastık kılıfıyla boğdu.

boğ
asphyxiate
boğ
{f} choking

Tom grabbed Mary by the throat and started choking her. - Tom Mary'yi boğazından yakaladı ve onu boğmaya başladı.

Tom is choking to death. - Tom boğularak ölüyor.

boğ
suffocate

If I slap you, the whole city will suffocate from face powder. - Sana tokat atsam bütün şehir makyaj pudrasından boğulacak.

She suffocated him with a pillow. - O, onu bir yastıkla boğdu.

boğ
{f} strangling

Sami started strangling Layla. - Sami, Leyla'yı boğmaya başladı.

boğulmak
smother
boğulmak
be asphyxiated
boğulmak
stifle
boğulmak
asphyxiate
boğ
scrag
boğ
choked

She was choked with tears and was unable to speak. - Gözyaşlarına boğulmuş ve konuşamamıştı.

She choked him with her bare hands. - O, çıplak elleriyle onu boğdu.

boğ
{f} throttle
boğulmak
(for a motor) to be flooded
boğulmak
be drowned
boğulmak
suffocate; be drowned
boğulmak
slang to be cheated, be duped, be swindled
boğulmak
to be drowned out, be obliterated
boğulmak
(for one's voice) to get hoarse
boğulmak
to find (something) oppressively boring; to go crazy with, be fed up to the back teeth with
boğulmak
to stifle, to suffocate, to smother; to choke (on); to be drowned, to drown; (motor) to be flooded; to be inundated
boğulmak
to choke, strangle; to suffocate; to drown
histerik boğulma
(Pisikoloji, Ruhbilim) globus hystericus
hıçkırıklara boğulma
sob
nefes alamama sonucu boğulma
(Kanun) suffocation
nefes alamama sonucu boğulma
drawning
oksijensizlikten boğulma
asphyxia
Türkisch - Türkisch
Boğulmak işi
(Osmanlı Dönemi) İNHİNAK
boğ
Hediye, armağan, bahşiş
boğ
Sofra bezi
boğulmak
Bunalmak
boğulmak
Havasızlıktan ölmek: "Denize düşmeden boğulacağız diye haykırıyordu."- Halikarnas Balıkçısı
boğulmak
Bunalmak: "Bu misalleri görüp de Boğaziçi tepelerinin apartman yığınları ile boğulduklarına yanmaz mısınız?"- F. R. Atay
boğulmak
Havasızlıktan ölmek
boğulmak
Boğma işine konu olmak
boğulma
Favoriten