a feeling of deep regret (usually for some misdeed)

listen to the pronunciation of a feeling of deep regret (usually for some misdeed)
Englisch - Türkisch

Definition von a feeling of deep regret (usually for some misdeed) im Englisch Türkisch wörterbuch

remorse
pişmanlık

Sosyopatlar işledikleri suçlar için nadiren pişmanlık ya da suçluluk hissi duyarlar. - Sociopaths rarely display remorse or feelings of guilt for their crimes.

Tom yaptığından pişmanlık hissetti. - Tom felt remorse for what he had done.

remorse
büyük pişmanlık
remorse
kahır
compunction
pişmanlık
compunction
vicdan azabı
remorse
vicdan azabı

Tom Mary'nin arabasını çaldıktan sonra vicdan azabıyla doluydu ve bir kalemde sildi. - Tom was full of remorse after stealing Mary's car and writing it off.

compunction
yerinme
compunction
utanma
compunction
{i} vicdan rahatsızlığı/azabı
compunction
{i} esef
remorse
{i} vicdan

Tom Mary'nin arabasını çaldıktan sonra vicdan azabıyla doluydu ve bir kalemde sildi. - Tom was full of remorse after stealing Mary's car and writing it off.

Englisch - Englisch
compunction
self-reproach
remorse
a feeling of deep regret (usually for some misdeed)
Favoriten