a drainage hole on the deck of a ship

listen to the pronunciation of a drainage hole on the deck of a ship
Englisch - Englisch
scupper
a drainage hole on the deck of a ship

  Silbentrennung

  a drain·age hole on the deck of a ship

  Türkische aussprache

  ı dreynıc hōl ôn dhi dek ıv ı şîp

  Aussprache

  /ə ˈdrānəʤ ˈhōl ˈôn ᴛʜē ˈdek əv ə ˈsʜəp/ /ə ˈdreɪnəʤ ˈhoʊl ˈɔːn ðiː ˈdɛk əv ə ˈʃɪp/

  Wort des Tages

  gargoyle
Favoriten