a devotional watch (especially on the eve of a religious festival)

listen to the pronunciation of a devotional watch (especially on the eve of a religious festival)
Englisch - Türkisch

Definition von a devotional watch (especially on the eve of a religious festival) im Englisch Türkisch wörterbuch

vigil
{i} gece nöbet tutma
vigil
nöbet tutma

Sürekli nöbet tutmalıyız. - We must maintain a constant vigil.

vigil
(Tıp) vijil
watch
(Bilgisayar) gözle

O gözyaşları içindeki kırmızı gözleri ile filmi izliyordu. - She was watching the film with her eyes red in tears.

Gözlerinde gözyaşlarıyla TV izliyordu. - She was watching TV with tears in her eyes.

watch
nezaret etmek
watch
tarassut etmek
vigil
{i} uyanık kalma
vigil
uyanık olma

Tom ve Mary uyanık olmalı. - Tom and Mary need to be vigilant.

Uyanık olmak zorundayız. - We have to be vigilant.

vigil
(nöbet/vb.için) geceleyin uyumama
watch
{f} izle

Sovyet Rusya'sında, televizyon seyirciyi izler! - In Soviet Russia, television watches the audience!

Babam genellikle akşam yemeğinden sonra televizyon izler. - My father usually watches television after dinner.

vigil
akşam ve gece ibadetleri
vigil
{i} gece nöbeti
vigil
{i} gece ibadeti
vigil
{i} çoğ. arife gecesi yerine getirilen ibadetler
vigil
{i} gece uyumama
vigil
{i} arife
vigil
arife/uyanıklık
watch
{f} kollamak
Englisch - Englisch
vigil
watch
watch-
a devotional watch (especially on the eve of a religious festival)
Favoriten