a description or report of something as modified by one's character or opinion

listen to the pronunciation of a description or report of something as modified by one's character or opinion
Englisch - Türkisch

Definition von a description or report of something as modified by one's character or opinion im Englisch Türkisch wörterbuch

version
{i} versiyon

Tom aynı görüntünün daha büyük versiyonunu görebilsin diye minyatür çizim üzerine tıkladı. - Tom clicked on the thumbnail so he could see a larger version of the same image.

Uzun versiyon mu yok sa kısa versiyon mu istiyorsun? - Do you want the long version or the short version?

version
{i} hikâye

Lütfen bana ne olduğuyla ilgili senin hikayeni anlat. - Please tell me your version of what happened.

Dan'ın hikaye versiyonu kanıtla eşleşmedi. - Dan's version of the story didn't match the evidence.

version
(Bilgisayar) uyarlama sürüm
version
(Bilgisayar) baskı
version
nüsha
version
çeşit
version
anlatış
version
biçim
version
edisyon
version
tercüme
version
{i} örnek
version
{i} rahimde bebeği çevirme (doğumda)
version
{i} model
version
{i} tasvir
version
(Tıp) Döndürme, çevirme, vaziyeti normalin dışında olan fetüsün içeriye döndürülmesi, versiyon, versio
version
(isim) hikâye, versiyon, uyarlama, varyant, çeviri, yorum, model, tasvir, örnek, rahimde bebeği çevirme (doğumda)
version
sürüm/yorum/uyarlama
version
{i} uyarlama
version
{i} çeviri

Ancak, Japonca sürümün doğrudan çevirisidir. - However, it is a direct translation of the Japanese version.

Englisch - Englisch
version
a description or report of something as modified by one's character or opinion

  Silbentrennung

  a de·scrip·tion or re·port of some·thing as mo·di·fied by one's char·ac·ter or o·pin·ion

  Türkische aussprache

  ı dîskrîpşın ır ripôrt ıv sʌmthîng äz mädıfayd bay wʌnz kerîktır ır ıpînyın

  Aussprache

  /ə dəˈskrəpsʜən ər rēˈpôrt əv ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈaz ˈmädəˌfīd ˈbī ˈwənz ˈkerəktər ər əˈpənyən/ /ə dɪˈskrɪpʃən ɜr riːˈpɔːrt əv ˈsʌmθɪŋ ˈæz ˈmɑːdəˌfaɪd ˈbaɪ ˈwʌnz ˈkɛrɪktɜr ɜr əˈpɪnjən/

  Wort des Tages

  cockaigne
Favoriten